Make your own free website on Tripod.com

Persian Tutoring

Iranian Art

Home | About Iran | Favorite Links | Iranian Music | Contact Me | Photo Albums | Iranian Art | The best notebooks about Iran and Iranian | Farsi | Amoozeshe Darsi | Iranian Love | Farsis' Books | Danesh | New Page Title

     

 

Copy Right 2000-2001 TAK Group

 


Site Meter

ترانه هاي برگزيده تاريخ سينماي ايران

 

 

دختر لر

 

فيلم : دختر لر (عبدالحسين سپنتا-1308)

ترانه و آهنگ : عبدالحسين سپنتا

 

گلنار:

دنيا چون به كام ما شد     شادان باش

افسرده دلي از چه دمي     خندان باش

بگذشت دگر دوران غم و   رنج و محن

زين بعد بود دوره عيش تو   و من

زين بعد بود دوره عيش تو   و من

جعفر:

آن دل نبود كه نيست     غمناك وطن

آسان نبود دوري از خاك     وطن

از جان گذرد مرد به آساني    ليك

نتوان گذرد زخاك پاك وطن

   وطن پاينده ماني

   هماره زنده ماني

از مهر تو چون شد سرشته    گل ما

رفتيم ولي در تو بود جان    و دل ما

رفتيم ولي در تو بود جان   و دل ما

 

 

  

بهار دلنشين

 

فيلم : توفان زندگي (1327)

ترانه : بيژن ترقي

آهنگ :روح الله خالقي

تا بهار دلنشين آمده سوي چمن

اي بهار آرزو بر سرم سايه فكن

چون نسيم نوبهار بر سرم سايه فكن

چون نسيم نوبهار بر آشيانم كن گذر

تا كه گلباران شود اين كلبه ويران من

تا تا بهار زندگي آمد بيا آرام جان

تا نسيم از سوي گل آمد بيا دامن كشان

چون سپندم بر سر آتش ، نشان بنشين دمي

چون سرشكم در كنار ما بنشين ، نشان سوز نهان

بازآ ببين در حيرتم / بشكن سكوت خلوتم

چون لاله تنها ببين / بر چهره داغ حسرتم

اي روي تو آيينه ام/ عشقت غم ديرينه ام

بازآ چو گل در اين بهار / سر را بنه بر سينه ام

بازآ ببين در حيرتم / بشكن سكوت خلوتم

چون لاله صحرا ببين /بر چهره داغ حسرتم

اي روي تو آيينه ام / عشقت غم ديرينه ام

بازآ چو گل در اين بهار / سر را بنه بر سينه ام

 

  

  

مريم جان

 

فيلم : مادر (اسماعيل كوشان – 1333)

ترانه : محلي

آهنگ : مهدي خالدي

مريم جان آي مريم جان ،

مريم جان آي مريم جان

ستاره آسمون  آي آسمون

نقش زمينه ،

خودم انگشتر و انگشتر ،

يارم نگينه

خودم انگشتر و انگشتر و

يارم فيروزه،

بيا بازي كنيم بازي كنيم

دنيا دوروزه

مريم جان آي مريم جان(2)

 

   

 

سلطان قلبها

 

فيلم : سلطان قلبها (محمد علي فردين – 1347)

ترانه : محمد علي شيرازي

آهنگ : انوشيروان روحاني

يه دل مي گه برم ، برم

يه دل مي گه نرم نرم

طاقت نداره دلم

بي تو چه كنم ؟

پيش عشقي زيبا زيبا

خيلي كوچيكه دنيا دنيا

با ياد توام هر جا هر جا

تركت نكنم

سلطان قلبم تو هستي تو هستي

دروازه هاي دلم را شكستي

پيمان ياري به قلبم تو بستي

با من پيوستي

اكنون اگر از تو دورم به هر جا

بر يار ديگر نبندم دلم را

سرشارم از آرزو و تمنا

اي يار زيبا

 

  

  

مرد تنها

 

فيلم : رضا موتوري (مسعود كيميايي- 1349)

ترانه : شهريار قنبري

آهنگ : اسفنديار منفرد زاده

با صداي بي صدا ،مثل يك

كوه بلند

مثل يك خواب كوتاه ، يك

مرد بود يك مرد

با دست هاي فقير ، با چشم

هاي محروم

با پاهاي خسته ، يك مرد

بود يك مرد

شب با تابوت سياه ،

نشست توي چشمهاش

خاموش شد ستاره ، افتاد

روي خاك

سايه اش هم نمي نونه ،

هرگز پشت سرش

غمگين بود و خسته ،

تنهاي تنها

با لبهاي تشنه ، به عكس

يك چشمه

نرسيد تا ببينه ، قطره قطره

قطره آب قطره آب

در شب بي طپش ، اين

طرف اون طرف

مي افتاد تا بشنوه صدا صدا

صداي پا صداي پا

 

     

 

بوي خوب گندم

 

فيلم : ياران (محمد دلجو ، امير مجاهد – 1352)

ترانه :شهيار قنبري

اهل طاعوني اين قبيله مشرقي ام

تويي اين مسافر شيشه اي شهر فرنگ

پوستم از جنس شبه ، پوست تو از مخمل سرخ

رختم از تاوله ، تن پوش تو از پوست پلنگ

بوي گندم مال من ، هر چي كه دارم مال تو

يه وجب خاك مال من ، هر چي مي كارم مال تو

تو به فكر جنگل آهن و آسمون خراش

من به فكر يه اتاقي اندازه تو واسه خواب

تن من خاك منه ، ساقه گندم تن تو

تن ما تشنه ترين تشنه يك قطره آب

بوي گندم مال من ، هر چي كه دارم مال تو

يه وجب خاك مال من ، هر چي مي كارم مال تو

شهر تو ، شهر فرنگ / آدم هاش ترمه قبا

شهر من ، شهر دعا / همه گنبداش طلا

تن تو ، مثل تبر / تن من ريشه سخت

تپش عكس يك قلب / مونده اما رو درخت

بوي گندم مال من هر چي مي كارم مال تو

نبايد مرثيه گو باشم واسه خاك تنم

تو آخه مسافري ، خون رگ اينجا منم

تن من دوست نداره زخمي دست تو بشه

حالا با هر كس كه هست هر كس كه نيست داد مي زنم

بوي گندم مال من هر چي كه دارم مال تو

يه وجب خاك مال من هر چي مي كارم مال تو

    

  

ذبيح

 

فيلم : ذبيح  ( محمد متوسلاني –1325)

ترانه : ايرج جنتي عطايي

قلب تو قلب پرنده ،

پوستت ام پوست شير

زندون تن و رها كن ، اي پرنده پر بگير

اونور جنگل تن سبز /

پشت دشت سر به دامن

اونور روزهاي تاريك /

پشت اين شب هاي روشن

براي باور بودن /

جايي بايد باشه بايد

براي لمس تن عشق /

كسي بايد باشه شايد

كه تن خستگي هامو به

 زير شانه بگيره

براي دلواپسي هام واسه

 سادگيم بميره

    

  

جمعه غمگين

 

فيلم : خداحافظ رفيق ( امير نادري – 1353)

ترانه : شهيار قنبري

آهنگ : اسفنديار منفرد زاده

توي قاب خيس اين پنجره ها / عكسي از جمعه غمگين مي بينم

چه سياه به تنش رخت عزا / تو چشاش ابراي سنگين مي بينم

داره از ابر سياه خون مي چكه / جمعه ها خون جاي بارون مي چكه

نفسم در نمي آد جمعه ها سر نمي آد / كاش مي بستم چشامو اين ازم بر نمي آد

عمر جمعه به هزار سال مي رسه / جمعه ها غم ديگه بيداد مي كنه

آدم از دست خودش خسته مي شه / با لب هاي بسته فرياد مي كنه

جمعه وقت رفتنه موسم دل كندنه / خنجر از پشت مي زنه اون كه همراه منه

 

      

فرياد زير آب

 

فيلم : فرياد زير آب  ( سيروس الوند 1355)

ضيافت هاي عاشق را / خوشا بخشش خوشا ايثار

خوشا پيدا شدن در عشق / براي گم شدن در ياد

چه دريايي ميان ماست / خوشا ديدار ما در خواب

چه اميدي به اين ساحل / خوشا فرياد زير آب

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن / خوشا مردن خوشا از عاشقي مردن

اگر خوابم اگر بيدار اگر مستم اگر هشيار / مرا ياراي بودن نيست تو ياري كن مرا اي يار

تواي خاتون خواب من  من تن خسته را درياب / مرا هم خانه كن تا صبح نوازش كن مرا تا صبح

هميشه خواب تو ديدن دليل بودن من بود / چراغ راه بيداري اگر بود از تو روشن بود

ضيافت هاي عاشق را (2)

نه از دور و نه از نزديك تو

از خواب آمدي اي عشق

خوشا خود سوزي عاشق

مرا آتش زدي اي عشق

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن / خوشا مردن از عاشقي مردن

 

    

الا اي پير فرزانه

 

فيلم : سوته دلان (علي حاتمي – 1356)

ترانه: حافظ

آهنگ: حسين عليزاده

الا اي پير فرزانه / مكن عيبم ز ميخانه ميخانه

كه من در ترك پيمانه / دلي پيمان شكن دارم

خدارا اي رقيب امشب  زماني / زماني ديده برهم نه ، بر هم نه

كه من با لعل خاموشش نهاني / نهاني صد سخن دارم

به كام و آرزوي دل / چو دارم خلوتي حاصل

چه فكر از خبث بدگويان / ميان انجمن دارم

خدا را اي رقيب امشب زماني / زماني ديده برهم نه ، برهم نه

كه من با لعل خاموشش نهاني / نهاني صد سخن دارم

سزد كز خاتم لعلش / زنم لاف سليماني

چو اسم اعظمم باشه / چه باك از اهرمن من دارم دارم

خدا را اي رقيب امشب زماني / زماني ديده برهم نه ، برهم نه

كه من با لعل خاموشش نهاني / نهاني صد سخن دارم

به كام و آرزوي دل / چو دارم خلوتي حاصل

چه فكر از خبث بدگويان ميان انجمن دارم

    

  

يار دبستاني من

 

فيلم : ازفرياد تا ترور (منصور تهراني – 1359)

ترانه و آهنگ : منصور تهراني

يار دبستاني من / با من و همراه مني

چوب الف بر سر ما / بغض من و آه مني

حك شده اسم من و تو / رو تن اين تخته سياه

تركه بيداد و ستم هنوز مونده رو تن ما

دشت بي فرهنگي ما / هرزه تمام علفاش

خوب اگر خوب بد اگه بد / مرده دلاي آدماش

دست من و تو بايد اين / پرده ها رو پاره كنه

كي مي تونه جز من و تو / درد مارو چاره كنه

 

     

ما دلشدگان

 

فيلم دلشدگان ( علي حاتمي – 1370 )

ترانه : فريدون مشيري ، علي حاتمي

ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم

ما كشته آن مه رخ خورشيد كلاهيم

(ما از دو جهان ، غير تو اي عشق نخواهيم )(2)

صد شور نهان با ما / تاب و تب جان با ما

در اين سر بي سامان / غم هاي جهان با ما

با ساز وني / با جام مي با ياد وي

(شوري دگر اندازيم در ميكده جان ) (2)

جمع مستان غزلخوانيم / همه مستان سراندازيم

سراندازيم سرافرازيم

خبر اين هنر ندانيم / كه هر چه مي توانيم ) (2)

غم از دلها براندازيم براندازيم

ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم

ما از دو جهان غير تو اي عشق نخواهيم

صد شور نهان با ما / تاب و تب جان با ما

در اين سر بي سامان / غم هاي جهان با ما

 

   

بهشت ياد

 

فيلم : ليلا ( داريوش مهرجويي-1357)

آهنگ: عباس خوشدل

ترانه: قيصر امين پور

اي نامت از دل و جان

در همه جا به هر زبان جاري

عطر پاك نفست سبز و رها از

آسمان جاري

نور يادت همه شب در دل ما

چو كهكشان جاري

تو نسيم خوش نفسي / من كوير خاك و خسم

گر به فريادم نرسي / همچو مرغي در قفسم

تو با مني اما ...

من از خودم دورم

چو قطره از دريا / من از تو مهجورم

اي نامت از دل وزبان جاري

عطر پاك نفست سبز و رها از آسمان جاري

روح يادت همه شب در دل ما چو كهكشان جاري

با يادت اي بهشت من آتش

دوزخ كجاست

عشق تو در سرشت من با دل وجان آشناست

چگونه فريادت نزنم

چرا دم از يادت نزنم

در اوج تنهايي / اگر زمين

 ويرانه شود 

جهان همه بيگانه شود /تويي كه با مايي

   

  

تجارت

 

فيلم : تجارت  ( مسعود كيميايي- 1375)

ترانه : مسعود كيميايي

آهنگ : بهرام سعيدي

فصل بوي خاك / فصل بوي خنجر

فصل بوي خونه / فصل بوي مادر

تو عرق ريزي روحم

تن بي عشق جوونم

فريادم زد فريادم زد

ميون خونه و من فاصله و

فاصله بود

ميون فاصله ها خنجر ستون شده بود

با دو تا پاي برهنه

ميون خنجرزار

تك و تنها اومدم

تابوي مادر/ تابوي عاشق

تا بوي كوچه / تا بوي باغچه

ريشه دوباره ام ميون خاك نشست

ميون خاك خودم افراشته نشست

توي فصل بي حقيقت

توي فصل خنجر و خون

ريشه كردم توي غربت

فصل دوري تن از خون

ميون وسعت تنهاي من

گل داده ريشه من

گل مدفون زير خاك

كه چكيده خون من

چيكه چيكه زير خاك ، زير

خاك

خاك غريبه

ميون اين همه تن

تن فصل بي رفيقي

همه تنم پر از چاك

زير خاك زير خاك

     

 

نفرين

 

فيلم : ضيافت  ( مسعود كيميايي – 1357)

ترانه : پرويز وكيلي

آهنگساز : تورج نگهبان

آسمان چشم او آيينه كيست ؟

آنكه چون من با آينه رو به رو بود

درد و نفرين بر سفر باد

سرنوشت اين جدايي دست او بود

گريه نكن كه سرنوشت ،

گر مرا از تو جدا كرد

عاقبت دل هاي ما ، با غم هم آشنا كرد

 چهره اش آينه كيست ، آنكه با من رو به رو بود

درد و نفرين بر سفر ، اين گناه از دست او بود

اي شكسته خاطر من ،

روزگارت شادمان باد

اي درخت پر گل من ،

نوبهارت ارغوان باد

اي دلت خورشيد خندان

سينه تاريك من ، سنگ قبر

آرزو بود

آنچه كردي با دل من ، قصه

 سنگ و سبو بود

من گلي پژمرده بودم ، گر تو

را صد رنگ و بو بود

اي دلت خورشيد خندان

سينه تاريك من سنگ قبر

 آرزو بود

       

 

مرسدس

 

فيلم : مرسدس ( مسعود كيميايي – 1357)

ترانه شهرام دانش

آهنگ : بابك بيات

تا كوچه آواز رفتن نيست

فانوس رفاقت روشن نيست

نترس از هجوم حضورم

چيزي جز تنهايي با من

نيست

وقتي تو نباشي من به من مشكوكم

به هر گل ، به هر سايه

روشن مشكوكم

مشكوكم به اشك كبوتر

مشكوكم

مشكوكم به خواب

خاكستر مشكوكم

بي تو به كابوس و به رويا مشكوكم

به شعله به پروانه حتي مشكوكم

ترسم نيست بي ترديد از

جاده از سايه

تاريك تاريكم من از من مي ترسم

من از سايه هاي شب بي رفيقي

من از نارفيقانه بودن مي ترسم

    

  

غريبانه

 

فيلم : غريبانه  ( احمد اميني – 1378 )

ترانه : رضا اشعاري

آ هنگ: فريبرز لاچيني

بمون اي فصل خوب قصه هاي عاشقانه

بمون اي با تو بودن فصلي از گل با ترانه

بمون اي همصداي لحضه هاي خواب و رويا

صداي پاي بودن توي رگ هام ، تو نفس هام

هميشه قصه هاي آشنايي ناتمومه

تموم لحضه هاي با تو بودن پيش روم

چه سخته بي تو رفتن

چه سخته بي تو موندن

نمي شه اين جدايي باور من

وداع آخرينه جدايي در كمينه

غروب لحظه هاي واپسينه

      

 

دست هاي آلوده

 

فيلم : دستهاي آلوده (سيروس الوند  - 1378)

ترانه : پيام پارسا

آهنگ : بابك بيات

مث يه پروانه ببين / اسير مشت بسته ام

از اين همه پرسه زدن / كوچه به كوچه خسته ام

تو لحظه هاي بي كس/ اسير ناباوري ام

تو قاب خالي جنون / يه عكس خاكستري ام

تو اين ثانيه هاي بي رمق / لحظه هاي آبي تو حروم نكن

اين روزها ابري و خاكستريه / شب هاي آفتابي است و حروم نكن

بگو خورشيد از كدوم ور در آمد / كه تو مثل رويايي شدي

ماهي زخمي پاوره حوض / كي يو خواب ديدي كه دريايي شدي ؟

آلوده ام آلوده ام / همرنگ با مرداب

نفرين ام در حسرت / بيداري از اين خواب

براي من كه رفيق سفرم / مرهم زخماي خستگي تويي

براي من كه غريب جاده ام / آخرين همدم خونگي تويي

از رو گلبرگ گلهاي كاغذي / اشكم و با دست آلوده بچين

منو تو آينه ها شستشو بده / تو چشام حادثه عشق و ببين

 

      

خليج فارس

 

فيلم زير پوست شهر  ( رخشان بني اعتماد – 1379 )

با هر نگاه / بر آسمان اين خاك هزار بوسه مي زنم

نفسم را از رود سپيد و آسمان خزر و خليج هميشگي فارس مي گيرم

من نگاهم از تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي نور مي گيرد

من عشقم را در كوه گواتر ، در سرخس و خرمشهر

به زبان مادري فرياد خواهم زد ، فرياد خواهم زد

تفنگم در دست و سرودم بر لب

همه ايران را مي بوسم

من خورشيد هزار پاره عشق

را بر خاك وطن مي آويزم

اي وارثان خاكي من آخرين

نگاهم بر آسمان آبي اين خاك

و خليج هميشگي فارس خواهد بود

           

 
 موسيقي لايت  :

437 Kb 4:01 قلب شکسته
536 Kb 4:34 دريا
437 Kb 3:43  الهه ناز 
583 Kb 4:58  براي چشمهايت
852 Kb 7:02  ديده عشق
574 Kb 4:53  گل سنگم
651 Kb 5:33  حسود 
506 Kb 4:18  اسپانيش
541 Kb 4:36 ترمه 
564 Kb 4:48 جيپسي 
563 Kb 4:47 ياد 1
475 Kb 4:03  ياد2 
410 Kb 3:29  ياد 3
510 Kb 4:20 چشم من
439 Kb 3:44 سنگ خارا
553 Kb 4:43  عشق قديمي

Here I'll add information about my first pet. I'll explain what type of animal he is and describe some of his favorite tricks.

A black dog; Size=240 pixels wide

Name of Another Pet

Here I'll add information about another of my pets. Again, I'll talk about how I first got her and then describe some of her habits.

A cat; Size=240 pixels wide